Udlejning af forsamlingshuset

Vilkår for udlejning af forsamlingshuset

Det er kun medlemmer af forsamlingshuset der kan leje lokalerne

(der udleveres en medlemsliste en gang årligt til udlejer, når kontingenter er opkrævet/betalt) .

 

( 1 ) Eksempel på leje:

Leje fra fredag kl. 18.00 til søndag kl 12.00

Fredag betales for ½ dag kr. 250. Lørdag betales for hele dagen kr. 500. Søndag betales for en 

1/2dag kr. 250.

Rengøring 400

Ialt: 1400 kr plus el

 ( 2 ) Eksempel på leje

Leje fra fredag kl 9.00 til søndag kl 12.00

Fredag betales for en hel dag kr. 500. Lørdag betales for en hel dag kr. 500. Søndag betales for

½ dag kr. 250.

Rengøring 400

I alt: kr. 1650 plus el

 

( 3 ) Eksempel

 Lejes der kun for en ½ dag eller nogle timer eller en hel dag betales der leje for en ½ dag kr.

250 / hel dag kr. 500 samt el , uanset årstid 100 kr., spørg til, om der ønskes, at der skal være rengjort, i tilfælde af at det ønskes, betales der for rengøring 400 kr.

el

Fra l/4 - 30/9 opkræves 100 kr. pr leje dag Fra 1/10-31/3 opkræves 200 kr. pr. lejedag. 

Der opkræves altid 400 kr. for rengøring

 

 

Udlejning til foreninger:

Hvis foreningen selv medbringer drikkevarer gælder ovenstående lejebetingelser for alle foreninger

Hvis foreningen køber drikkevarer i forsamlingshuset til normal pris, betales kun for el efter ovenstående lejebetingelser, ønsker foreningen at der skal være rengjort når de overtager lokalerne skal der betales for rengøring.