BESTYRELSEN
Formand :  Annie Ravn   annietovten5@gmail.com
Kasserer :  Erik  Norlyk  ( Graver )
Sekretær :  Kristian Wiese
Bestyrelsesm. :  Anette Søgaard  ( Indkøber )
Bestyrelsesm. :  Hans Molbo ( Husinspektør )
Suppleant : Vagn Olesen
Suppleant : -------------

evt. forslag sendes til formandens mailadresse !

Sidste nyt

Husk den Coronaramte Generalforsamling fra 24. april bliver afholdt på fredag - 
24. september 2021 kl. 19.30 i forsamlingshuset !
Dagsorden ifølge vedtægter !


Generalforsamling 2021 lør. 24/4 kl.14 i Forsamlingshuset, forslag skal være formanden i hænde
senest 8 dage før.
Dagsorden ifølge vedtægter !

kontingent (150,- kr.) kan indbetales ved generalforsamling, eller udgangen af april i tilfælde af Coronatiltag,
konto:  reg.nr. 6260 - 20 33 33 4

Revideret regnskab godkendt 3/3/21 fremlagt på regnskabssiden !

Bestyrelsesreferat 26/10/20

Referat af Generalforsamling 17/10/20