Husk tøndeslagning.
Se arrangementer !!

Revideret indkaldelse
Generalforsamling Tunø Forsamlingshus
fredag den 28-04-23 kl 19-30 I Forsamlingshuset.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemme tællere
4. Bestyrelsens beretning
5. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
6. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår uændret 150kr pr år)
7. Fastsættelse af lejepriser (bestyrelsen foreslår uændrede priser)
8. Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår: Vedtægts ændringer.
§ 6 Linie 3
Der skal altid være overvægt af fastboende bestyrelsesmedlemmer , enten 5-0, 4-1 eller 3-2.
Linie tre udgår, således at der fremover blot kræves at være fastboende
eller at have et matrikel nummer på Tunø.
9. Valg af bestyrelse :
Hans, André og Gert genopstiller.
10 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
11 Valg af 2 bilagskontrollanter ( i daglig tale revisorkontrollaanter )
12 Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før, enten pr. Mail eller afleveret direkte til formanden, Gert Jensen, Søndenom 75.
Medlemskab af Tunø Forsamlingshus er fra d. 1-5 til d. 30-4.
Medlemsskabet koster 150,00kr. pr. person pr. år og kan indbetales
til generalforsamlingen, eller via dette link.
********************************
http://xn--tunforsamlingshus-20b.dk/meld-dig-ind-her.
********************************
Eller, Hvis man bare sætter direkte ind på,
bankkontonr: 5394 0255732
Skal man huske e-mail på indbetaler

HUSK MADLØRDAG D. 4 februar 2023
Se under arrangementer!!
Tilmeldingseddelen hænger i forsamlingshusset.
SU. 27 januar 2023

NYT KØKKEN I TUNØ FORSAMLINGSHUS!!

Nyt køkken i Tunø Forsamlingshus. 

Den 16-12-2022  modtog  Forsamlingshuset godkendelse om et tilskud på 270.300,00 kr. Fra Landdistrikt puljens 2.  Ansøgningsrunde 2022.

Tak til Kim Anker Hansen for hjælpen med ansøgningen.

Nu skal vi så fra bestyrelsens side videre med papirarbejdet så totalentreprenøren forhåbentligt kan komme i gang i det nye år.
Det bliver så dejligt med et totalt splinternyt køkken til alle medlemmer :-)


Mad lørdage i Tunø forsamlingshus.
se mere under arrangementer

Forsamlingshuset holder banko-spil lørdag den 15. oktober kl. 14. Der er gevinster for 20.000 kr. Se mere under menupunktet Arrangementer

Velkommen til Tunø Forsamlingshus

Det er vel næppe for meget sagt: Tunø Forsamlingshus er øens mødested. Det er her tunboere og de mange ejere af fritidshuse på øen har mulighed for at samle sig, hygge sig, more sig og bare mødes til en sludder, når det passer dem – året rundt.

Huset drives af en forening – Tunø Forsamlingshus. Medlemskab er for alle interesserede, og naturligvis betales – et beskedent – årligt kontingent. Bestyrelsen indkalder til en årlig generalforsamling. Og foreningens medlemmer kan leje huset til møder, generalforsamlinger og private arrangementer og lignende.

Bestyrelsen står også bag mange mangeartede initiativer. Bankospil, fællesspisninger, årstidsbestemte arrangementer af forskellig slags med mere, og medlemmerne supplerer gerne med forslag og inspiration.


Og et forsamlingshus er naturligvis medlemmernes hus. Uden deres lyst og engagement ville det stå tomt og passivt det meste af året. Så der går sjældent en dag uden nogle stykker stikker næsen forbi til en snak over en øl eller et glas vin.

Store og små sportsbegivenheder trækker også medlemmerne til. Fodbold, motorsport, håndbold  og lignende opleves godt i fællesskab på et store tv. Og en anden samlende faktor er det store billardbord, hvor drabelig slag udkæmpes – mest i al fredsommelighed.

Tunø Forsamlingshus blev indviet i 1903. Omkring århundredeskiftet blev det opført store og små forsamlingshuse over hele landet, hvor borgerne kunne mødes i fred uden myndighedernes indblanding. Og i 1920 var der registreret 1600 forsamlingshuse i landet.


Tunø Forsamlingshus har undergået store forandringer i sin tid. I dag fremstår det lyst og venligt med en stor sal, et moderne køkken og tidssvarende toiletforhold. Oprindeligt var huset opdelt i to sale, hvoraf den ene blev brugt bl.a. som gymnastiksal for skolen. Huset var en naturlig ramme for den årlige høstfest, og for at bidrage til økonomien var en lejlighed på 1. sal lejet ud.

Efter det sluttede, blev førstesalen også i en længere periode anvendt som et mere uformelt mødested for medlemmerne under betegnelsen Rottehullet – efter inspiration fra en kendt tv-serie.

Læs mere om forsamlingshuset i de enkelte menupunkter

Årligt kontingent: 150 kr. Indbetal på kontonr: 5394 0255732 og send mail til tunoeforsam@gmail.com
Med navn og adresse samt E-mail adresse.