Bestyrelsesmøde den 09-05-2024


1.Hvem er mødt: André,Romle,Hans og Gert
2.Referent:
Gert
2A Konstituering:
Efter Generalforsamlingen 5-4-2024 kommer bestyrelsen til at se
således ud:
Gert: Formand
Hans: Næstformand
Erik: Kasserer
Andrè: Bestyrelsesmedlem
Per : Bestyrelsesmedlem
Leif: Bestyrelses suppleant
Nicolas. Bestyrelses suppleant
3.Økonomi og medlemmer
142 medlemmer og vi har ca 127.000kr på vor driftkonto
4.Tunøforsamlingshus.dk
André siger hotellet op når den tid kommer og flytter til et billigere
hotel.
5. Hjemmesiden. (Tunøforsamlingshus.dk)
André vedligeholder vor hjemmeside
Gert kontaktes angående udlejning af Forsamlingshuset.
6.Nøgler til pengekassen
Nøglerne er hos Erik, Hans og Gert.
8.Bank.
Alt forløber super hos Arbejdernes Landsbank, dvs stadigvæk ingen
gebyrer på diverse i banken .
9.Tunø Avis
9A. Bankospillet . Vi afgør senere om vi afholder det igen
Til næste år skal der ikke være så mange pause,halvlegsspil da
mange udtrygte træthed og kedsomhed under ventetiderne, det var jo
ikke alle som deltog ved disse spil.
10.Tilknyttet. Hou Revision til det årlige regnskab
11.Leif står nu for rengøring af forsamlingshuset ( med hjælp af Bente)
12 Lørdags mad.
90,- til madlaveren pr betalende kuvert, huset tager så 110,- somdækker diverse incl. Portvin..

Beretning for Tunø Forsamlingshus for 2022 Generalforsamling 28-4-2023 kl. 19.00

 Så er året 2022 jo vel overstårt, et næsten helt normalt år. Desværre gav vor nye købmandspar jo op pr. 1-1-23, og det gav jo nogle problemer indkøbsmæssigt de sidst par måneder af året 1922,og ligeledes de første fire måneder af året2023, vi vil selvfølgelig fra bestyrelsens side medvirke til at samarbejdet med det nye købmandspar,(der jo starter 1-5-2023 ) bliver et super samarbejde. Og så lige lidt om diverse arrangementer som er blevet afholdt det sidste år. Niller afholdt jo 2 bankospil i foråret, tak for det Niller og så afholdt bestyrelsen jo vort egen kæmpe banko i oktober. Jagtforeningen har været på markerne 6 gange med efterfølgende spisning. Flugtskydning har været på banerne tre gange, den sidste med tilhørende fastelavn og tøndeslagning, ligeledes med efterfølgende spisning. Så har Spareforeningen jo også afholdt deres Generalforsamling som jo vanligt var med tilhørende spisning. Og så er der de årtidsprægede arrangementer, 3 gange lørdagsspisning, julefrokost for husets medlemmer og en gløgg og hygge dag. Og så lige en kort orientering ang. husets økonomi, som det senere her på Generalforsamlingen jo vil fremgå, så kører økonomien faktisk hel godt, vi er nu helt færdige med bankskiftet og ligeledes er der tegnet nye (billigere) forsikringer på Forsamlingshuset. Yderligere er Forsamlingshuset pr 1-1-23 gået over på time pris for strømmen fra Nrgi, således at vi nu betaler en måned bagud fremover. På bestyrelsens vegn