Beretning for Tunø Forsamlingshus for 2022 Generalforsamling 28-4-2023 kl. 19.00

 Så er året 2022 jo vel overstårt, et næsten helt normalt år. Desværre gav vor nye købmandspar jo op pr. 1-1-23, og det gav jo nogle problemer indkøbsmæssigt de sidst par måneder af året 1922,og ligeledes de første fire måneder af året2023, vi vil selvfølgelig fra bestyrelsens side medvirke til at samarbejdet med det nye købmandspar,(der jo starter 1-5-2023 ) bliver et super samarbejde. Og så lige lidt om diverse arrangementer som er blevet afholdt det sidste år. Niller afholdt jo 2 bankospil i foråret, tak for det Niller og så afholdt bestyrelsen jo vort egen kæmpe banko i oktober. Jagtforeningen har været på markerne 6 gange med efterfølgende spisning. Flugtskydning har været på banerne tre gange, den sidste med tilhørende fastelavn og tøndeslagning, ligeledes med efterfølgende spisning. Så har Spareforeningen jo også afholdt deres Generalforsamling som jo vanligt var med tilhørende spisning. Og så er der de årtidsprægede arrangementer, 3 gange lørdagsspisning, julefrokost for husets medlemmer og en gløgg og hygge dag. Og så lige en kort orientering ang. husets økonomi, som det senere her på Generalforsamlingen jo vil fremgå, så kører økonomien faktisk hel godt, vi er nu helt færdige med bankskiftet og ligeledes er der tegnet nye (billigere) forsikringer på Forsamlingshuset. Yderligere er Forsamlingshuset pr 1-1-23 gået over på time pris for strømmen fra Nrgi, således at vi nu betaler en måned bagud fremover. På bestyrelsens vegn