Lørdagd.01-0 6-2024 kl. 18.14


Stegt flæsk og persillesovs med nyopgravede
Tunø kartofler fra Liselotte og Hans.

Dessert bliver:
Islagkage og Portvin

I løbet af arrengementet er der mulighed for at købe Amerikansk

lotteri til 10 kr. pr. lod med fantastiske præmier.
Samlet pris for maden er kun 150kr for
medlemmer og 300kr for ikke medlemmer, hvor

de 150kr går til medlemskabet.

Tilmelding:

Su. 26-05-2024 Seddel hænger I Forsamlingshuset.
Ps. Max 45 personer--------Først til mølle

Generalforsamling for 2023 Tunø Forsamlingshus

fredag den 05-04-24 kl 19-30 I Forsamlingshuset.

Dagsorden.

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemme tællere

4. Bestyrelsens beretning

5. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

6. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår uændret 150kr pr år)

7. Fastsættelse af lejepriser (bestyrelsen foreslår uændrede priser)

8. Indkomne forslag

9. Valg af bestyrelse : Erik, Jørgen og Anette er på valg

10 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

11 Valg af 2 bilagskontrollanter

12 Eventuelt,

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være

formanden i hænde senest 8 dage før, enten pr. Mail eller afleveret direkte

til formanden, Gert Jensen, Søndenom 75.

Medlemskab af Tunø Forsamlingshus

Medlemsskabet koster 150,00kr. pr. person pr. år og kan indbetales

til generalforsamlingen eller på hjemmesiden

https://xn--tunforsamlingshus-20b.dk/meld-dig-ind-her

 Bankkontoen: 5394 0255732 

Regnskabet fra vor revisor hænger i Forsamlingshuset, underskrevet

af vore bilagskontrollanter.

Der hænger også en tilmeldings seddel (for medlemmer) angående om

du ønsker at spise smørrebrød efter generalforsamlingen.

Mvh. Tunø forsamlingshus bestyrelsen.

Nyt elektronisk dartspil, sponsoreret af billardklubben.

Nye silkepotteplanter uden jord til samtlige vinduer, er også blevet sponsoreret af Billardklubben !

Varme i Rygepavillionen sponsoreret af Rørlæggeren.

Internet sponsoreret af Billardklubben