Forsamlingshusets Kontonummer : reg.nr. 6260 - 20 33 33 4
Kontingent ( 150,- ) betales inden udgangen af april eller ved generalforsamlingen.

2021-03-04-0004.pdf
Udlejning af Forsamlingshuset.


Lejekontrakt  godkendt igen på bestyrelsesmøde den  8/1 - 2022