BESTYRELSEN
Formand :  Annie Ravn   annietovten5@gmail.com
Kasserer :  Erik  Norlyk  ( Graver )
Sekretær :  Kristian Wiese
Bestyrelsesm. :  Anette Søgaard  ( Indkøber )
Bestyrelsesm. :  Hans Molbo ( Husinspektør )
Suppleant : Vagn Olesen
Suppleant : -------------

evt. forslag sendes til formandens mailadresse !

Forsamlingshusets Kontonummer : reg.nr. 6260 - 20 33 33 4
Kontingent ( 150,- ) betales inden udgangen af april eller ved generalforsamlingen.


2021-03-04-0004.pdf
Udlejning af Forsamlingshuset.